Hướng dẫn dự toán hệ thống

Hướng dẫn cách làm dự toán hệ thống [Chi Tiết]


Khu vực lắp đặt

Nhập thông tin của bạn

  • Công suất hệ thống: __ KW
  • Số lượng tấm pin sử dụng: __ tấm
  • Diện tích thực tế chiếm dụng: __ m2
  • Góc nghiêng tấm pin so với phương ngang hướng về phía chính Nam: o
  • Sản lượng dự kiến : __ kWh/tháng
  • Số tiền tiết kiệm hằng tháng: __ VND/tháng

CHIA SẺ NHU CẦU CỦA BẠN

Hãy liên hệ với chúng tôi, mọi mong muốn của Bạn sẽ được lắng nghe!