GIẢI PHÁP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHO Nông nghiệp


HỆ THỐNG BƠM KẾT HỢP LƯỚI ĐIỆN
GIẢI PHÁP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHO NÔNG NGHIỆP DQ Solar giới thiệu 2 giải pháp điện năng lượng mặt trời dành riêng cho lĩnh vực nông nghiệp: Hệ thống bơm năng lượng mặt trời kết hợp lưới điện Phù hợp với tất cả các nơi có nhu cầu tiết kiệm điện và sử dụng nguồn năng lượng xanh vào hoạt động sản xuất. Hệ thống bơm năng lượng mặt trời độc lập Phù hợp với các trang trại nông nghiệp, hệ thống bơm cấp nước, đầm nuôi tôm-thủy sản không có lưới điện.


CHIA SẺ NHU CẦU CỦA BẠN

Hãy liên hệ với chúng tôi, mọi mong muốn của Bạn sẽ được lắng nghe!